Voor sportclubs en andere vormen van maatschappelijke doelstellingen bieden wij de mogelijkheid om met ons sponsor programma de clubkas ten dienste te zijn.

Maak gebruik van onze mogeijkheden zodat uw club extra geld verdiend. Hoe en meerr weten klik op onderstaande knop en download de folder

Download folder sponsoring